מערכת שעות ומיקום כיתות

יום ראשון

חדרשעת התחלהשעת סיוםמוסד (בית ספר)כיתהמורה
05213:0016:30פארק המדע'איגור
05312:3016:00בן גוריוןיבאושרית
05412:3016:00בן גוריוןיבערן
05512:3016:00גולדה מאיריארועי
05612:3016:00גולדה מאיריאדרור
15112:4515:15דה שליטיבניר
15212:4515:15דה שליטיבאבישי
15312:3016:00גולדה מאיריבנתנאל
15412:4515:15דה שליטיבבני
15512:4515:15דה שליטיבחנה
15612:3016:00גולדה מאיריבאליהו

יום שני

חדרשעת התחלהשעת סיוםמוסד ( בית ספר )כיתהמורה
05108:0010:45דה שליטיאמירי
05208:0011:30אולפנת צביהיאליהו
05308:0010:45דה שליטיאניר
05408:0010:45דה שליטיארון
05508:0011:30בן יהודהיאערן
05608:0011:30בן יהודהיאאורן
15108:0011:30מדעיםיבאלירן
15208:0011:30מדעיםיבדרור
15308:0011:30אמי"ת בנות - השיטה - צביהיבשיר
15408:0010:45דה שליטיאבני
15508:0011:30מדעיםיאאיגור
15608:0011:30מדעיםיאנתנאל
05112:3016:00אולפנת צביהיאדורה
05212:5516:25דה שליטיאבישי
05312:5516:25דה שליטיאושרית
05412:5516:25דה שליטייצחק
05512:3016:00אמי"ת בנות - השיטהיאשיר
05612:5516:25דה שליטיבועז
15212:3016:00בן גוריוןיאאיתי
15312:3016:00בן גוריוןיארועי
15412:3016:00בן גוריון - פארק המדעיאעמית
15512:3016:00בן יהודהיבאלירן
15612:3016:00בן יהודהיברעות

יום שלישי

חדרשעת התחלהשעת סיוםמוסד (בית ספר)כיתהמורה
05108:0011:30קציר - השיטהירון
05208:0011:15קציריאליהו
05308:0011:15קצירידורה
05408:0011:15קצירישיר
05508:0011:30גולדה מאיריארועי
05608:0011:30גולדה מאיריאדרור
15208:1510:00דה שליטיבניר
15308:1510:00דה שליטיבאבישי
15408:1510:00דה שליטיבבני
15508:1510:00דה שליטיבחנה
05212:3016:00ישיבת הדרוםיאעמית
05312:3016:00ישיבת הדרוםיערן
05412:1015:40אמי"ת המר בניםיאיצחק
05512:0015:30ישיבת אמי"ת עמיחייאאבישי
05612:0015:30ישיבת אמי"ת עמיחייאלירן
15612:3016:00ישיבת הדרוםיבאורן

יום רביעי

חדרשעת התחלהשעת סיוםמוסד (בית ספר)כיתהמורה
05208:0011:30מדעיםירון
05308:0011:30מדעיםירעות
05408:0011:30גולדה מאיריאושרית
05508:0011:30גולדה מאירידורה
05608:3012:00גולדה מאיר - הייטק היייניר
15208:0011:30בן גוריון - פארק המדעיאעמית
15308:0011:30בן גוריוןיאאיתי
15408:0011:30בן גוריוןיארועי
15508:0011:30גולדה מאיריבנתנאל
15608:0011:30גולדה מאיריבאליהו
05112:3016:00בן גוריוןייצחק
05212:3016:00בן גוריוןיאיתי
05312:3016:00בן גוריוןימירי
05412:3016:00בן גוריוןיעמית
05512:3016:00בן יהודהיאערן
05612:3016:00בן יהודהיאאורן
15212:4516:15מדעיםיבדרור
15312:4516:15מדעיםיבאלירן
15412:4516:15מדעיםיאאיגור
15512:4516:15מדעיםיאנתנאל
15612:3016:00אמי"ת בנות - השיטה - צביהיבשיר

יום חמישי

חדרשעת התחלהשעת סיוםמוסד (בית ספר)כיתהמורה
05208:1511:45אמי"ת המר בניםיאיצחק
05308:0011:30בן גוריוןיבאושרית
05408:0011:30אמי"ת בנות - השיטהיאשיר
05508:0011:30אולפנת צביהיאדורה
05608:0011:30בן גוריוןיבערן
15108:0011:30בן יהודהיבאלירן
15208:0011:30בן יהודהיברעות
15308:1511:00דה שליטיבניר
15408:1511:00דה שליטיבבני
15508:1511:00דה שליטיבחנה
15608:1511:00דה שליטיבאבישי
05212:0015:30ישיבת אמי"ת עמיחייאאבישי
05312:3016:00בן יהודה - אמי"ת בנותיאיגור
05412:3016:00בן יהודהיאיתי
05512:3016:00בן יהודהירועי
05612:3016:00ישיבת הדרוםיאעמית
15212:4516:15דה שליטיאניר
15312:4516:15דה שליטיאמירי
15412:4516:15דה שליטיאבני
15512:4516:15דה שליטיארון
15612:3016:00ישיבת הדרוםיבאורן